Witam na mojej stronie - Kinga Baranowska - Himalaistka

Wystąpienia motywacyjne, spotkania, prezentacje

Wspinaczka na najwyższe szczyty świata wymaga najpierw wielu miesięcy koncentracji, przygotowań, zdyscyplinowanego treningu. Trzeba nauczyć się tego co ważne, skupienia na priorytetach, rozwijania w sobie stale siły i odwagi.

Potem, już w najwyższych górach świata odbywa się bezkompromisowa walka – z pogodą, warunkami, z samym sobą. Trzeba stale dokonywać wyborów, podejmować decyzje, dobrze i sprawnie współpracować z innymi. Trzeba myśleć, ale też mieć intuicję. Trzeba przeć do przodu, ale też wiedzieć kiedy się zatrzymać.

Góry inspirują, zachwycają, kształtują ludzi, ich myślenie i zachowania.
Na spotkaniach Kinga Baranowska dzieli się swoją fascynacją, wiedzą
i doświadczeniami.

 

Szkolenia: motywacja, automotywacja, praca zespołowa

Góry to doskonała szkoła dobrego planowania, podejmowania decyzji, zarządzania kryzysem i współpracy w zespole. Wiele z tych doświadczeń staje się doskonałym modelem działania dla osób kierujących projektami,  zarządzających zespołami, podejmującymi strategiczne decyzje.
Inspiracja i nauka to rezultat takich spotkań.

Skontaktuj się, aby zorganizować spotkanie.